DHKT

Tổ chức thi năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam – Đợt ngày 26/08/2018

27/07/2018

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Nhằm công nhận chuẩn đầu ra tiếng Anh cho sinh viên hệ Chính quy từ khóa tuyển sinh năm 2014 (Khóa 40K), Nhà trường phối hợp với Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Đà Nẵng tổ chức thi năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra, kế hoạch như sau:

- Đối tượng dự thi: Tất cả sinh viên các lớp đại học hệ chính quy Khóa 40K trở về sau có nhu cầu kiểm tra tiếng Anh chuẩn đầu ra theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (Chuẩn Quốc gia).

Lưu ý: Kết quả thi được sử dụng để xét chuẩn đầu ra tiếng Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ không cấp giấy chứng nhận năng lực ngoại ngữ.

- Thời gian thi: 7h00 Chủ nhật, ngày 26 tháng 08 năm 2018.

- Quy trình đăng ký:

Bước 1: Đăng ký

Từ ngày 30/07/2018 đến 16h00 ngày 06/08/2018, đăng nhập vào Website của Trường http://due.udn.vn, tại trang Dành cho Sinh viên, chọn mục Đăng ký thi CĐR ngoại ngữ (Chuẩn quốc gia) trong Trình đơn cá nhân (bên trái) để tiến hành đăng ký theo hướng dẫn.

Lưu ý: Sinh viên cần chuẩn bị 01 file ảnh thẻ (kích cỡ 3x4) để nộp khi đăng ký dự thi (upload trực tiếp lên trang Đăng ký thi). Sinh viên cũng cần kiểm tra và cập nhật hồ sơ cá nhân trên trang Đào tạo của Trường (http://daotao.due.udn.vn), những thông tin này sẽ được sử dụng để làm Thẻ dự thi cho sinh viên.

Bước 2: Nộp lệ phí

Sau khi đăng ký trực tuyến, sinh viên nộp lệ phí thi qua tài khoản cá nhân tại Ngân hàng Đông Á trước ngày 07/08/2018.

     + Đối với sinh viên dự thi lần đầu: 100.000 đồng/sinh viên;

     + Đối với sinh viên dự thi lần thứ 2 trở đi: 170.000 đồng/sinh viên.  

Danh sách sinh viên đăng ký dự thi đã nộp lệ phí thi và hoàn thành đủ thủ tục đăng ký dự thi sẽ được công bố trên Website của Trường vào ngày Thứ Tư, ngày 08/08/2018.

Lưu ý: Sinh viên không hoàn thành lệ phí thi theo đúng thời gian quy định sẽ không được dự thi.

Bước 3: Kiểm tra danh sách thi chính thức

            Danh sách thi chính thức sẽ được công bố trên Website của Trường vào Thứ sáu, ngày 24/08/2018. Sinh viên kiểm tra danh sách thi và đi thi đúng lịch.

            Trân trọng.