DHKT

Quyết định về việc khen thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm học 2017-2018

05/07/2018

DANH SÁCH GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo Quyết định số 964/QĐ-ĐHKT ngày 13/06/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng)

 

I.                   DANH SÁCH GIẢI NHẤT

 

Stt

Khoa

Tên đề tài

Họ và tên SV

Lớp sinh hoạt

GVHD

1

Tài chính

Ảnh hưởng của thanh khoản đến tính thông tin giá cổ phiếu của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Lê Nguyễn Phương Trâm

40K15

TS. Đặng Tùng Lâm

2

Marketing

Ảnh hưởng của sự thân mật (Intimacy) và niềm tin (Trust) đến sự dính kết (Stickiness) của người dùng trên mạng xã hội - Nghiên cứu thực tiễn đối với mạng xã hội Facebook

Lê Nguyễn Hồng Cơ
Nguyễn Thị Thiện
Huỳnh Hải Đăng
Lê Lương Gia Huy
Nguyễn Phương Thảo

41K12.1 -CLC

ThS. Chu Mỹ Giang

3

Quản trị kinh doanh

Hợp tác trên thượng nguồn chuỗi cung ứng - Tình huống ở các doanh nghiệp tại thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Thúy Hằng

Võ Thị Kim Chi

Phạm Thị Thúy Vy

40K25

TS. Lê Thị Minh Hằng

4

Luật

Hành vi xâm phạm quyền tác giả đối với tác phẩm viết trong sinh viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng - Thực trạng và giải pháp

Bùi Thị Nguyệt

Nguyễn Thị Loan

Lưu Thị Bích Nguyệt

Nguyễn Văn Tuấn

42K13

42K13

42K13

42K19

ThS. Lê Hồng Phước

5

Thống kê - Tin học

Giải pháp ứng dụng công nghệ chatbot hỗ trợ tư vấn học tập cho sinh viên

Trần Thiên Quốc Tổng
Phạm Phương Loan
Trịnh Đình Phương
Nguyễn Thị Cẩm Vân

41K21

ThS. Nguyễn Thành Thủy

 

II.                DANH SÁCH GIẢI NHÌ

 

Stt

Khoa

Tên đề tài

Họ và tên SV

Lớp sinh hoạt

GVHD

1

Tài chính

Does foreign ownership increase return volatility? Evidence from Vietnam

Lê Thùy Trang

40K16-CLC

TS. Đặng Tùng Lâm

2

Kinh doanh quốc tế

The impacts of technical barriers to trade on Vietnam’s shrimp export

Thân Thị Phương Thảo

Trần Thị Anh Thư

40K01-CLC

TS. Huỳnh Thị Diệu Linh

3

Thống kê - tin học

Nghiên cứu các nhân tố tác động đến hành vi sử dụng mạng xã hội của sinh viên tại các trường đại học thuộc thành phố Đà Nẵng

Võ Văn Trực
Nguyễn Quốc Trung

40K05

TS. Phạm Quang Tín

4

Kinh tế chính trị

Đổi mới quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại

Văn Công Vũ

40K09

TS. Nguyễn Lê Thu Hiền

5

Ngân hàng - Tài chính công

Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế: Nghiên cứu thực nghiệm tại các quốc gia đang phát triển

Lê Thị Tiên Chi

40K24

TS. Hoàng Dương Việt Anh

 

III.             DANH SÁCH GIẢI BA

 

Stt

Khoa

Tên đề tài

Họ và tên SV

Lớp sinh hoạt

GVHD

1

Kế toán

The impact of corporate governance on financial reporting quality in Vietnam

Lưu Nguyễn Trường Trung

Nguyễn Tuấn Dũng

Thái Mạnh Kha

40K18-CLC

TS. Đoàn Thị Ngọc Trai

2

Marketing

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định thanh toán di động (mobile payment) của khách hàng - Trường hợp ứng dụng đối với dịch vụ thanh toán MOMO

Võ Thị Mỹ Hay
Võ Thị Kim Thu
Trần Việt Duy
Ngô Văn Hoàng
Nguyễn Thị Nhung

41K12.3-CLC

41K12.3-CLC

41K12.1-CLC

41K12.3-CLC

41K12.1-CLC

ThS. Chu Mỹ Giang

3

Quản trị kinh doanh

Sự hợp tác trong cung ứng dịch vụ Logistics tại thành phố Đà Nẵng

Nguyễn Nho Minh Trung

40K02

TS. Lê Thị Minh Hằng

4

Thương mại điện tử

Nghiên cứu tác động của niềm tin ban đầu đến sự chấp nhận sử dụng thanh toán qua di động: Trường hợp nghiên cứu tại thành phố Đà Nẵng.

Tào Thị Kiều My

40K08

ThS. Trần Danh Nhân

5

Lý luận chính trị

Quản lý nhà nước về tôn giáo ở Đà Nẵng

Phạm Thị Hiếu

Nguyễn Ngọc Vĩnh Hảo

Nguyễn Thị Khánh Linh

40K27

41K27

42K27

TS. Trịnh Sơn Hoan

6

Kinh tế

Phát triển chăn nuôi lợn theo qui trình VietGAHP tại huyện Hòa Vang, Đà Nẵng

Đặng Thị Thùy Châu

Nguyễn Thị Kim Khánh

41K04

TS. Lê Bảo

(Danh sách gồm có 16 đề tài)

Toàn văn Quyết định vui lòng download