DHKT

Thư mời tham dự Hội nghị SVNCKH năm học 2017-2018 cấp Trường

07/06/2018

Kính gửi Quý Phụ huynh, Quý Thầy Cô và các em sinh viên

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học (SVNCKH) là sự kiện thường niên được  tổ chức  tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Sự kiện này  là một  sân  chơi  kích  thích  niềm  sáng  tạo, giúp sinh viên  làm quen với  thử  thách của nghiên cứu khoa học,  tìm  tòi  tri  thức mới cũng như đào tạo ra nguồn nhân lực trình độ cao, góp phần phát hiện và bồi dưỡng nhân tài.

Trân trọng kính mời Quý Phụ huynh, Quý Thầy Cô và các em sinh viên đến tham dự Hội nghị SVNCKH cấp Trường năm học 2017-2018 và cổ vũ, động viên các bạn sinh viên báo cáo công trình NCKH với thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 7h30 ngày 13 tháng 6 năm 2018 (Thứ Tư)

Địa điểm: Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế

Danh sách báo cáo các tiểu ban: TẠI ĐÂY

Kỷ yếu SVNCKH 2018: Bản tóm tắt file pdf

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng ./.

 

CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2017-2018

Địa điểm: Hội trường E & Giảng đường D, Trường Đại học Kinh tế
Thời gian: 07h00 ngày 13 tháng 6 năm 2017 (Thứ Tư)

Thời gian

Nội dung

07h00-07h30

Đón tiếp đại biểu

Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế

07h30-07h35

Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, khách mời

07h35-07h40

Phát biểu chào mừng của Lãnh đạo Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

07h40-07h45

Đọc quyết định thành lập BTC và các Tiểu ban đánh giá

 

PHIÊN 1: BẢO VỆ ĐỀ TÀI SVNCKH TẠI CÁC TIỂU BAN

08h00-11h00

Tiểu ban 1: Tài chính & Kế toán CLC

Phòng D201, Khu giảng đường D

08h00-11h00

Tiểu ban 2: Marketing & Kinh doanh quốc tế CLC

Phòng D202, Khu giảng đường D

08h00-11h00

Tiểu ban 3: Quản trị & Thương mại

Phòng D203, Khu giảng đường D

08h00-11h00

Tiểu ban 4: Luật & Quản lý nhà nước

Phòng D204, Khu giảng đường D

08h00-11h00

Tiểu ban 5: Kinh tế & tổng hợp

Phòng D205, Khu giảng đường D

11h00-11h10

GIẢI LAO

Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế

 

PHIÊN 2: LỄ TRAO GIẢI THƯỞNG SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2017-2018

11h10-11h15

Tổng hợp kết quả đánh giá công trình SVNCKH của các Tiểu ban

Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế

11h15-11h20

Công bố quyết định khen thưởng của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế đối với những sinh viên có thành tích xuất sắc trong NCKH năm học 2017-2018

11h20-11h25

Trao tặng học bổng SVNCKH của Quỹ Học bổng Hội Cựu sinh viên Khóa 92K

11h25-11h30

Bế mạc Hội nghị Sinh viên NCKH năm học 2017-2018