DHKT

Danh sách các Hội thảo khoa học do Trường Đại học Kinh tế tổ chức năm 2018

15/10/2018

     Thực hiện kế hoạch KH&CN năm 2018 đã được Hội nghị giao ban KH&HTQT thông qua tháng 1/2018, rất nhiều các Hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia và quốc tế sẽ được Nhà trường cùng với các đối tác truyền thống và có uy tín cao về hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) như Trường Đại học Aston, Trường Đại học New South Wales,  Học viện CIT (Ai len), ...nhằm gia tăng các cơ hội gặp gỡ, trao đổi học thuật và kinh nghiệm quản lý trong các lĩnh vực tài chính, quản trị kinh doanh, marketing.... của các nhà khoa học Việt Nam và thế giới. 

     Nhiều hội thảo khoa học do Nhà trường tổ chức đã trở thành "thương hiệu khoa học" trong những năm vừa qua như Hội thảo Tài chính quốc tế ( ICOAF), Hội thảo quốc tế Marketing trong kỷ nguyên kết nối (MICA), Hội thảo quốc gia về Quản trị và Kinh doanh (COMB....)

Ngày 6-7/6/2018, hội thảo ICOAF lần thứ 4 đã được tổ chức tại Pullman Resort (Đà Nẵng) với sự tham gia của gần 50 nhà khoa học Việt Nam và quốc tế. 

Ngày 6/10/2018, Hội thảo quốc tế về Marketing lần thứ 2 (MICA-2018) đã được tổ chức tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN với sự tham gia của hơn 50 bài báo cáo đã được chấp nhận đăng Kỷ yếu và trình bày tại Hội thảo.

Ngày 16/10/2018, hội thảo quốc gia "Phát triển nhanh và bền vững: kinh nghiệm quốc tế và các địa phương ở Việt Nam" sẽ được tổ chức, trong khuôn khổ hợp tác NCKH giữa trường Đại học Kinh tế - Luật và Đại học Kinh tế - ĐHĐN.

Danh mục các Hội thảo khoa học năm 2018 do Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN tổ chức luôn được cập nhật tại link: 2018 Danh sách hội thảo

STT Tên Hội thảo Đơn vị đồng tổ chức Thời gian Địa điểm Số bài báo cáo Số lượng đại biểu Ghi chú
I. HỘI THẢO QUỐC GIA
1 Mô hình cân bằng tổng thể và các phương pháp phân tích tác động của các Hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế quốc gia Trường Đại học Herriot-Watt, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 23/3/2018 Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn 5 120 http://due.udn.vn/vi-vn/nghiencuukhoahoc/nghiencuukhoahocchitiet/id/7833/cid/2480
2 Ảnh hưởng của cuộc Cách mạng Khoa học công nghệ đến con người Việt Nam hiện nay Viện Nghiên cứu phát triển con người 14/5/2018 Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn 4 50 http://due.udn.vn/vi-vn/nghiencuukhoahoc/nghiencuukhoahocchitiet/id/8087/cid/2480
3 Rào cản tài chính tiền tệ đối với sự phát triển của Doanh nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân 28/9/2018 Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn 3 80 https://due.udn.vn/vi-vn/nghiencuukhoahoc/nghiencuukhoahocchitiet/id/8685
4 Trọng tài thương mại: thực tiễn và thách thức Trung tâm trọng tài thương mại VN, Trường Đại học Kinh tế 16/10/2018 Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn 4 100 https://due.udn.vn/vi-vn/nghiencuukhoahoc/nghiencuukhoahocchitiet/id/8604
5 Phát triển nhanh và bền vững qua kinh nghiệm quốc tế và các địa phương của Việt Nam Trường Đại học Kinh tế - Luật, Tp. Hồ Chí Minh 18/10/2018 Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn 5 100 https://due.udn.vn/vi-vn/tintuc/tintucchitiet/id/8699
6 Chứng quyền có đảm bảo Trung tâm NCKH & Đào tạo chứng khoán, Ủy ban chứng khoán NN 2/11/2018 Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn 3 150
7 Đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do đến cơ cấu kinh tế và xác định các ngành có lợi thế phát triển trong cơ cấu kinh tế của Việt Nam Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế -ĐHĐN 3/12/2018 Đại học Ngoại thương, 91 Láng Hạ
8 Tọa đàm khoa học "Phân tích cơ cấu kinh tế và chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Kinh tế -ĐHĐN 5/12/2018 Trường Đại học Kinh tế quốc dân, 207 Giải phóng
9 COMB-2018 - Hệ sinh thái kinh doanh Đại học Nha Trang, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế 21/12/2018 Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn
II. HỘI THẢO QUỐC TẾ
1 ICOAF 2018 University of Economics - The University of Danang (UE-UD, Vietnam), Institute of Global Finance at the University of New South Wales (Australia), Massey University (NZ), and Aston University 7-8/6/2018 Pullman Danang Beach Resort 50 80 http://due.udn.vn/vi-vn/icoaf-2018-intro/cid/3281
2 VICIF 2018 Vietnam Finance Association International, University of Economics and Law, Foreign Trade University, and University of Economics – the University of Danang 28-29/6/2018 University of Economics and Law – HCM City https://vicif.sciencesconf.org/
3 MICA 2018 University of Economics - The University of Danang (Vietnam), University of New South Wales (Australia), Cork Institute of Technology (Ireland), National Economics University (Vietnam), University of Finance - Marketing (Vietnam) 6/10/2018 Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn 52 100 http://due.udn.vn/vi-vn/mica/mica-intro/id/7486/cid/3245
4  CODI 2018 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Đại học Thương mại 14-15/12/2018   Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
23     

 

P.KH&HTQT

Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

porno film
bodrum escort
beylikdüzü escort istanbul escort beylikduzu escort ataköy escort escort beylikdüzü beylikdüzü escort şirinevler escort bayan escort şirinevler escort beylikdüzü escort şişli escort şirinevler avrupa yakası escort çapa escort escort beylikdüzü sisli escort mecidiyekoy escort sisli escort
antalya escort