DHKT

Thông báo về Học bổng Lãnh đạo Nhật Bản IATSS Forum 2019

10/05/2018

Phòng Khoa học và HTQT kính thông báo đến Quý Thầy Cô thông tin về Học bổng Lãnh đạo Nhật Bản IATSS Forum 2019 theo Công văn số 03051810/VICC-IATSS.Thông tin chi tiết xin vui lòng xem tại link sau