DHKT

V/v dùng thử CSDL điện tử ScienceDirect

07/05/2018
Kính gửi lãnh đạo các đơn vị và toàn thể thầy cô,

Trung tâm Thông tin Học liệu Đại học Đà Nẵng và Nhà xuất bản Elsevier giới thiệu đến các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các đơn vị trực thuộc, các thư viện thành viên cơ sở dữ liệu đa ngành ScienceDirect. Các đơn vị sẽ được cấp quyền dùng thử cơ sở dữ liệu điện tử ScienceDirect trong thời gian 01 tháng từ ngày 01/6/2018 đến 30/6/2018.

Để chuẩn bị cho việc dùng thử CSDL, đề nghị Quý đơn vị cung cấp các thông tin sau:
1. Thông tin thiết lập hệ thống truy cập CSDL của đơn vị (Biểu mẫu 1)
2. Phiếu đăng ký sử dụng CSDL ScienceDirect của từng cá nhân (Biểu mẫu 2) 

Nhà xuất bản Elsevier sẽ tổ chức hướng dẫn sử dụng CSDL cho toàn thể cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu, sinh viên có quan tâm vào lúc 14h00 ngày 14 tháng 05 năm 2018 tại Hội trường tòa nhà B - 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng.

Kính đề nghị Lãnh đạo các Đơn vị thông báo cho giảng viên, nhà khoa hoc của Khoa/ Phòng/ Trung tâm tham gia dùng thử CSDL ScienceDirect và gửi Biểu mẫu 1 và Biểu mẫu 2 như file đính kèm (mỗi biểu mẫu 2 bản có chữ ký) về Phòng KH&HTQT trước ngày 11/5/2018.

Để có thêm thông tin, Quý Thầy/ Cô vui lòng liên hệ Trung tâm Thông tin Học liệu ĐHĐN - Tầng 11, Tòa nhà B, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng hoặc cô Tố Hạnh, email: tohanhvn@gmail.com, tel: 0236 3849329

Phòng KH&HTQT kính thông báo để Quý Thầy/ Cô được biết thông tin và tham gia sử dụng CSDL ScienceDirect.
Trân trọng!