DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (CIEMB 2018)

23/04/2018
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng Khoa học và HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô viết bài cho Hội thảo quốc tế lần thứ nhất về Các vấn đề đương đại trong Kinh tế, Quản trị và Kinh doanh (CIEMB 2018) do Trường ĐH Kinh tế quốc dân phối hợp với Đại học Quốc gia Australia (ANU), Đại học Quốc gia Kangwon (Hàn Quốc) và Đại học Szczecin (Ba Lan) tổ chức với các thông tin cụ thể như sau:

Thời hạn nộp bài: ngày 30/9/2018 

Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo: ngày 29-30/11/2018

Địa chỉ gửi bài: bài viết gửi về địa chỉ email ciemb@neu.edu.vn 

Thông tin liên hệ

PGS.TS. Tô Trung Thành, Trưởng Phòng QLKH, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, email: thanhtt@neu.edu.vn

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại đường link sau: https://goo.gl/KXLM4g

Phòng Khoa học và HTQT kính thông báo để Quý Thầy/Cô được biết thông tin và tham gia viết bài cho Hội thảo trên.

Trân trọng./.

P.KH&HTQT