DHKT

Thư mời tham gia Seminar "Nghiên cứu định tính"

23/04/2018
Kính gửi Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị Nghiên cứu sinh, học viên và các em sinh viên.

 

Phòng KH&HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị Nghiên cứu sinh, học viên và các em sinh viên. tham gia Seminar về phương pháp nghiên cứu định tính (Qualitative Research Seminar) với các thông tin cụ thể như sau:

Thời gian: 15h30 ngày 26/4/2018 (Thứ 5)
Địa điểm: G301 - Trường Đại học Kinh tế
Diễn giả: TS. Yến Trần, giảng viên Trường Đại học Heriot Watt (Vương quốc Anh). TS Yến Trần là người rất có kinh nghiệm trong giảng dạy và nghiên cứu về quản trị doanh nghiệp, quản trị chiến lược...

Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị Nghiên cứu sinh, học viên và các em sinh viên tham gia vui lòng đăng ký trực tuyến tại link:  https://goo.gl/MHJW6y trước 17h ngày 24/04/2018 (thứ 3) để Phòng KH&HTQT có công tác chuẩn bị seminar tốt nhất. 

Tài liệu sẽ được gửi đến Quý Thầy Cô, Quý Anh Chị Nghiên cứu sinh, học viên và các em sinh viên trong thời gian sớm nhất qua link đăng ký trên đây.


Thông báo này thay cho giấy mời.
Trân trọng./.

P.KH&HTQT