DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia "Thương mại và phân phối"

18/04/2018
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng Khoa học và HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô viết bài cho Hội thảo khoa học quốc gia "Thương mại và phân phối" do Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Đại học Thương mại và Khoa Thương Mại (cũ) - Trường Đại học Kinh tế tổ chức với các thông tin cụ thể như sau:

Thời hạn nộp bài: ngày 30/06/2018 

- Hạn cuối đăng ký tham dự: ngày 15/7/2018

Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo: tháng 9/2018 tại  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum  

Địa chỉ gửi bài: bài viết gửi về địa chỉ email khhtqt@kontum.udn.vn hoặc website http://hoithao.kontum.udn.vn/

Thông tin liên hệ

Phòng KH&HTQT,  Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, ĐT: 0603.919997

TS. Nguyễn Minh Thông, ĐT: 0935 594 279

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại đây.

Phòng Khoa học và HTQT kính thông báo để Quý Thầy/Cô được biết thông tin và tham gia viết bài cho Hội thảo trên.

Trân trọng./.

P.KH&HTQT