DHKT

V/v đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2019 - tỉnh Kon Tum

10/04/2018
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Sở KH&CN tỉnh Kon Tum kính mời các tổ chức, cá nhân xây dựng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ KH&CN năm 2019.

Thời hạn nộp hồ sơ: trước ngày 05/5/2018 

Địa chỉ gửi hồ sơ: số 68 Lê Hồng Phong, tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý khoa học, Sở KH&CN Kon Tum

Điện thoại: 02603 864 726

Mẫu phiếu đề xuất, kính mời Quý Thầy/ Cô tham khảo tại đường link sau:  https://goo.gl/Rphkwv  

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại đây.

Phòng Khoa học và HTQT kính thông báo để Quý Thầy/Cô được biết thông tin và đăng ký tham gia chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN tỉnh Kon Tum năm 2019. 

Trân trọng./.

P.KH&HTQT