DHKT

Thông báo về học bổng của Chính phủ Úc

09/02/2018

Phòng Khoa học & HTQT kính thông báo đến Quý thầy cô thông tin về Chương trình học bổng của Chính phủ Úc.

 

Học bổng Chính phủ Úc là một phần của chương trình hỗ trợ phát triển quốc tế của Chính phủ Úc nhằm giúp Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa vào năm 2020.

Úc sẽ dành cho Việt Nam các suất học bổng toàn phần cho các công dân Việt Nam xin học bậc Thạc sỹ tại các trường đại học uy tín của Úc trong năm 2019.

Thời hạn nộp hồ sơ: từ ngày 1/2/2018 đến hết ngày 30/4/2018/

 

Thông tin về quyền lợi, điều kiện và hồ sơ xin học bổng vui lòng xem tại: http://www.australiaawardsvietnam.org/index.php/vi/gi-i-thi-u-h-c-b-ng-chinh-ph-australia/gi-i-thi-u-h-c-b-ng-chinh-ph-australia-2