DHKT

Thông báo danh sách dự kiến miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và trợ cấp xã hội học kỳ 2 năm học 2017 - 2018

06/02/2018

               Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc thực hiện chế độ chính sách cho sinh viên hệ chính quy, học tại trường Học kỳ 2 năm học 2017-2018.

         Sinh viên thuộc diện chính sách, xem danh sách sinh viên DỰ KIẾN và nếu có ý kiến đề nghị phản hồi đến Phòng CTSV (cô Hằng) trước ngày 09 tháng 3 năm 2018. 

         Sau thời gian trên, Nhà trường sẽ công bố danh sách chính thức sinh viên được hưởng chính sách trong Học kỳ 2 năm học 2017-2018.

          1. Danh sách giảm 50% học phí.

          2. Danh sách giảm 70% học phí.

          3. Danh sách giảm học phí con cán bộ ĐHĐN.

          4. Danh sách hỗ trợ chi phí học tập.

          5. Danh sách trợ cấp xã hội.

          6. Danh sách miễn học phí.

              Phòng CTSV