DHKT

Tổ chức thi đánh giá năng lực Tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam - Đợt 1 năm 2018 (Dành cho học viên cao học)

02/02/2018

1.      Thời gian thi: ngày 18/03/2018 (Chủ nhật)

2.      Đối tượng: Dành cho học viên cao học của Đại học Đà Nẵng có nhu cầu dự thi

3.      Thời hạn đăng ký dự thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 02/3/2018

Nội dung chi tiết của Thông báo: xem tại đây.