DHKT

Cơ hội học bổng dành cho sinh viên chuyển tiếp tại Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion (Hà Lan)

30/01/2018

Sinh viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng sẽ có cơ hội nhận được Học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion khi đăng ký học tại trường Saxion trong đợt tuyển sinh năm 2018-2019. Phòng Khoa học & HTQT thông báo nội dung học bổng cụ thể như sau:

1.      Đối tượng: Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng khi chuyển tiếp học tập tại Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion theo hình thức 3+1


2.      Nội dung và giá trị học bổng: Học bổng được cấp dựa trên xếp hạng kết quả học tập. Sinh viên khi đăng ký học bổng sẽ được xét cấp Saxion Holland Top Talent Scholarship hoặc Saxion Talent Scholarship:

2.1. Saxion Holland Top Talent Scholarship (SHTTS)

- Học bổng cấp trong 1 năm, giảm €5,794 học phí

- Học bổng dành cho sinh viên có kết quả học tập xuất sắc, điểm trung bình chung học tập đạt từ 80% trở lên

- IELTS 6.5 trở lên

- Đăng ký học chương trình cử nhân quốc tế tại Saxion

- Không nhận học bổng nào khác của trường Saxion

2.2. Saxion Talent Scholarship (STS)

- Học bổng cấp trong 1 năm, giảm €3,300 học phí

- Kết quả học tập trên trung bình

- IELTS 6.0 trở lên

- Đăng ký học chương trình cử nhân quốc tế tại Saxion

- Không nhận học bổng nào khác của trường Saxion

            Ngoài 2 học bổng kể trên, sinh viên có thể đăng ký học bổng OTS. Cụ thể như sau:

2.3. Orange Tulip Scholarship (OTS)

- Học bổng OTS là sự kết hợp giữa Nuffic Neso Vietnam và 20 trường đại học Hà Lan trong đó có Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion

- Học bổng cấp cho 1 năm, giảm €3,900

- Không nhận học bổng nào khác của trường Saxion

- Nộp đơn thông qua Nuffic Neso của Việt Nam, tại website https://www.nesovietnam.org/hoc-bong-1/hoc-bong-du-hoc-ha-lan-orange-tulip-scholarship-1

- Hạn cuối đăng ký học bổng OTS vào ngày 17/05/2018 cho kỳ nhập học mùa thu

3.      Hạn cuối đăng ký học bổng SHTTS và STS: ngày 15/4/2018 cho kỳ nhập học mùa thu; ngày 01/12/2018 cho kỳ nhập học mùa xuân năm 2019 (Sinh viên cần liên hệ với Phòng KH & HTQT trước thời gian này để được tư vấn, hướng dẫn các thủ tục cần thiết)

4.      Thông tin chương trình liên kết:

Sinh viên có thể xem thông tin cụ thể về chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học Kinh tế và Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion tại: http://due.udn.vn/vi-vn/hoptacquocte/chuongtrinhcunhan/usaxion/cid/2006

5.      Nộp hồ sơ:

Hồ sơ học bổng gồm: bảng điểm bằng tiếng Anh, chứng chỉ IELTS.

Thông tin về thủ tục và quy trình nộp hồ sơ nhập học và hồ sơ học bổng vui lòng liên hệ với:

Ths. Trần Lương Kim Dung

Phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng

71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Phone:     (0236)3-958-635

Email:       interrelations@due.edu.vn


* Trường Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion là trường giáo dục Đại học chuyên ngành nổi tiếng của Hà Lan nằm ở phía đông của Hà Lan, cách thủ đô Amsterdam 1,5h đi bằng tàu. Trường có 3 khu học xá đặt tại thành phố cổ Deventer, Enschede và Apeldoorn với 24.000 sinh viên trong đó 3.700 sinh viên quốc tế đang theo học các khoá Cử nhân, Thạc sỹ. Bằng cấp Châu Âu và quốc tế cho phép sinh viên dễ dàng tìm được việc làm tại quê hương hoặc ở nhiều nước trên toàn cầu.