DHKT

Thông báo kết quả xét tốt nghiệp đợt I năm học 2017 - 2018 - Hệ chính quy

25/01/2018

THÔNG BÁO

           Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy đã nộp đơn đề nghị xét công nhận tốt nghiệp đợt I năm học 2017 - 2018.

      Hiện nay đã có kết quả xét công nhận tốt nghiệp đợt I năm học 2017 - 2018 (dự kiến), thông tin chi tiết ở các file đính kèm.

      Đề nghị các sinh viên đã nộp đơn xét công nhận tốt nghiệp tra cứu kỹ kết quả xét, nếu có thắc mắc đề nghị liên hệ với Phòng Đào tạo (Bộ phận chính quy) để được giải quyết vào ngày thứ 6 (26/01/2018) và sáng thứ 2 (29/01/2018).

      Trân trọng!

             * Tải file dữ liệu sinh viên tốt nghiệp ngành 1: Tại đây.

             * Tải file dữ liệu sinh viên tốt nghiệp chương trình 2: Tại đây.