DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo quốc gia "Phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên lần 2 năm 2018

12/01/2018
Kính gửi Quý Thầy Cô.
Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum phối hợp với Khoa Kinh tế - Trường Đại học Kinh tế, Khoa Kinh tế & Kế toán - Đại học Quy Nhơn, Khoa Hóa - Đại học Bách Khoa và Đại học Nông Lâm Huế tổ chức Hội thảo quốc gia "Phát triển kinh tế- xã hội vùng Tây Nguyên" lần thứ 2 năm 2018. Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý Thầy Cô, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học... tham gia viết bài tham luận cho Hội thảo:
Hạn cuối nộp bài: 30/04/2018
Hạn cuối đăng ký tham dự: 30/05/2018
Thời gian dự kiến tổ chức: 16/06/2018
Địa điểm tổ chức: Phân hiệu ĐHĐN tại Kontum
Mẫu định dạng bài viết (file đính kèm). Các bài viết đáp ứng yêu cầu sẽ được biên tập chọn đăng trong Kỷ yếu Hội thảo, có chỉ số ISBN và được BTC lựa chọn để báo cáo tại Hội thảo.

Quý Thầy Cô, nhà khoa học, nghiên cứu sinh, học viên cao học, .... vui lòng xem thông tin chi tiết tại Thông báothư mời viết bài .
Trân trọng.
P.KH&HTQT