DHKT

Thông báo chương trình học bổng trao đổi (Đại học Kyoto, Nhật Bản)

05/01/2018

Trong khuôn khổ các chương trình trao đổi sinh viên giữa Đại học Đà Nẵng và Đại học Kyoto, Nhật Bản (khóa học mùa thu 2018), trường Đại học Kyoto sẽ cấp 2-4 suất học bổng ngắn hạn (6 tháng – 1 năm) cho sinh viên Đại học Đà Nẵng, thông tin cụ thể như sau:

- Điều kiện học bổng: miễn toàn bộ học phí và phí đầu vào.

- Chương trình học bằng tiếng Anh hoặc tiếng Nhật:

+ Tiếng Anh: "KUINEP (Kyoto Univesity International Education Program)"
offered by the Institute for Liberal Arts and Sciences.

+ Tiếng Nhật: Kyoto University General Exchange (GE) Program.

+ Chương trình cụ thể theo link bên dưới.

https://area34.smp.ne.jp/area/table/19524/bd0zkA/M?S=oelbt2sikfo

- Hồ sơ Online xem tại:

https://area34.smp.ne.jp/area/p/nita0oemdo4sincm2/e3GEJk/login.html
Log-in ID: kyoto_2018a_nomination
Pass Word: 47yFK3dQ

- Liên hệ đăng ký hồ sơ tại: Ban Hợp tác Quốc tế, Đại học Đà Nẵng theo sđt: 3891517 hoặc email: tpthao@ac.udn.vn (Ms. Phương Thảo)

- Hạn chót đăng ký: ngày 26/01/2018.

Tin Ban Hợp tác Quốc tế - ĐHĐN