DHKT

Hướng dẫn nhập học các lớp cao học Khóa K36, tuyển sinh năm 2017 học tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

30/12/2017

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Số: 1662/HD-ĐHKT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 29tháng 12năm 2017

BẢN HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN CAO HỌC KHÓA K36

HỌC TẠI PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TẠI KON TUM

NHẬP HỌC

 

Trưởng ban đón tiếp: PGS. TS. Đào Hữu Hòa – Phó Hiệu trưởng

Phó Trưởng ban:         ThS. Trần Quốc Hùng - Trưởng phòng Công tác Sinh viên

Điện thoại liên lạc:      0913.49.48.35 - 0236.3950464

Thời gian:                    Từ 7h30-11h30, Thứ Bảy, ngày 13/01/2018

 

QUY TRÌNH NHẬP HỌC

 

Bước 1. Tìm hiểu quy trình và chuẩn bị hồ sơ nhập học

Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển, học viên vào địa chỉ http://due.udn.vn để theo dõi các thông báo, tự tải về và in các mẫu phiếu sau:

- Phiếu nhập học; Phiếu lý lịch học viên sau đại học; Biểu mẫu đăng ký Thẻ học viên 

(tải từ http://due.udn.vn, Phòng Công tác sinh viên, Văn bản - Tài liệu, Biểu mẫu);

- Chuẩn bị Túi đựng hồ sơ.

 

Bước 2. Viết và kiểm tra hồ sơ nhập học

Học viên điền thông tin lên bìa Túi đựng hồ sơ và đựng các giấy tờ sau theo đúng thứ tự:

1)  Giấy báo nhập học (nếu thí sinh chưa nhận thì bổ sung sau cho Lớp trưởng; Lớp trưởng tập hợp của lớp, gửi về Phòng CTSV tại Trường ĐH Kinh tế);

2)  01 bản sao Bằng tốt nghiệp Đại học công chứng và bản chính (để đối chiếu)

3)  01 bản sao Bảng điểm Đại học có công chứng và bản chính (để đối chiếu)

4)  01 bản sao Giấy khai sinh có công chứng;

5)  01 bản Sơ yếu lý lịch tự khai;

6)  01 Phiếu lý lịch học viên sau đại học đã điền thông tin;

7)  02 bản sao Chứng minh nhân dân (1 để làm thẻ học viên, 1 để lưu);

8)  03 ảnh chân dung cỡ 3x4 cm;

9)  01 Biểu mẫu đăng ký Thẻ học viên đã điền thông tin;

10)01 Phiếu nhập học đã điền thông tin;

 

           Lưu ý: Nếu học viên có bằng tốt nghiệp đại học do các Trường ở nước ngoài cấp thì phải có bản dịch sang tiếng Việt và có công chứng.

 

Bước 3. Thực hiện thủ tục nhập học

- Học viên đến Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum để nhập học đúng vào lúc: 7h30, Thứ Bảy, ngày 13/01/2018;

- Học viên bỏ đầy đủ hồ sơ theo Bước 2 vào Bì đựng hồ sơ và chuẩn bị đủ học phí để nhập học (20.000.000 đồng /năm học thứ I và kinh phí phát sinh riêng)

- Học viên có thể làm thủ tục tại bất cứ bàn tiếp đón nào và nhận lại Phiếu nhập học chữ ký xác nhận của Cán bộ đón tiếp.

 

Bước 4. Tham dự Lễ khai giảng và nghe phổ biến quy chế đào tạo, quản lý học viên

Lễ khai giảng lúc: 9h00, Thứ Bảy, ngày 13/01/2018;

Ngay sau khi dự Lễ khai giảng, học viên phải tham gia học tập quy chế quản lý học viên, quy chế đào tạo, nhận thời khóa biểu và tham gia học tập theo Kế hoạch học tập các môn chung.

 

Trên đây là kế hoạch đón tiếp và làm thủ tục nhập học cho học viên Sau đại học Khóa K36 học tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, đề nghị học viên thực hiện đúng quy trình trên. Nhà trường không tiếp nhận những học viên không đủ hồ sơ, hồ sơ không hợp lệ hoặc nhập học không đúng thời gian quy định./.

 

Nơi gửi:

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (để phối hợp)

- P. Đào tạo, KH-Tài chính (để thực hiện)

- Học viên cao học khoá K36 (để thực hiện);

- Lưu: VT, P. CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký và đóng dấu)

 

PGS.TS. ĐÀO HỮU HÒA