DHKT

Thư mời tham dự Hội thảo quốc gia Khoa học & Quản trị lần thứ VI (COMB-2017)

15/12/2017

Kính gửi Quý Thầy Cô.


Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế và Đại học Nha Trang đồng tổ chức Hội thảo quốc gia Khoa học và Quản trị lần thứ VI với chủ để " Nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp". Trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô đến tham dự Hội thảo quốc gia Khoa học quản trị và kinh doanh lần thứ VI (COMB-2017), cụ thể:

Thời gian: 07h30 ngày 16 tháng 12 năm 2017 (Thứ Bảy)

Địa điểm: Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Chương trình của Hội thảo: tại đây

Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô đến tham dự Hội thảo.

Thông báo này thay cho Giấy mời.

Phòng KH&HTQT