DHKT

Khoa Kế toán - Tuần phụ đạo ôn thi HK I/2016-2017

25/11/2016

Với mục đích nhằm hỗ trợ các em sinh viên ôn tập cuối kỳ, đồng thời đẩy mạnh sự tương tác giữa thầy cô và sinh viên, khoa Kế toán tổ chức tuần phụ đạo cho tất cả các môn khoa giảng dạy trong học kỳ I năm học 2016-2017. Các thầy cô sẽ trực tiếp trả lời các câu hỏi, giải đáp các thắc mắc của các em sinh viên liên quan đến từng môn học theo kế hoạch ngày giờ cụ thể. Tuần phụ đạo sẽ được thực hiện tại hai phòng F103 và F104.

Vậy Khoa thông báo đến tất cả các bạn sinh viên tham gia các học phần do khoa đảm nhận kế hoạch phụ đạo để các bạn sắp xếp tham gia. Đây sẽ là cơ hội tốt để các bạn trực tiếp trao đổi với các thầy cô và chuẩn bị tốt hơn cho kỳ thi sắp đến. 

Thời gian phụ đạo cụ thể như sau: