DHKT

Danh sách thi chuẩn đầu ra Tiếng Anh, 14h00 Thứ sáu, ngày 27 tháng 05 năm 2016

26/05/2016

Đã có danh sách dự thi chuẩn đầu ra tiếng Anh, thời gian thi 14h00 Thứ sáu, ngày 27 tháng 05 năm 2016, các em sinh viên đã hoàn thành các thủ tục dự thi vào xem danh sách để biết phòng thi và số báo danh.

 

Đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách đi thi đúng thời gian quy định

 

Xem chi tiết trong file đính kèm