DHKT

Kế hoạch tổ chức "Tuần lễ tốt nghiệp đại học" cho sinh viên hệ chính quy, Đợt 2 năm học 2023-2024

04/07/2024

           Căn cứ kế hoạch năm học, Trường Đại học Kinh tế -ĐHĐN trân trọng thông báo đến các đơn vị, sinh viên Kế hoạch tổ chức "Tuần lễ tốt nghiệp đại học" Đợt 2 năm học 2023-2024. Sinh viên tham dự lễ phát bằng theo dõi kế hoạch chi tiết của Khoa và hoàn thành các thủ tục theo yêu cầu.

          Sinh viên xem Kế hoạch tổ chức "Tuần lễ tốt nghiệp đại học" tại đây

         Trân trọng.