DHKT

V/v tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2024

16/07/2024

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT đã tiếp nhận Thông báo số 98/TB-SKHCN ngày 12/6/2024 của Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Đà Nẵng về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2024.

Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố năm 2024:

1. Phát triển in 3D kim loại trên máy phay CNC sử dụng nguồn nhiệt hàn hồ quang (WAAM).

2. Xây dựng cổng giao tiếp với người khiếm thính, khiếm thanh tại các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

3. Nghiên cứu hoàn thiện quy trình và xây dựng mô hình nuôi cua lột bằng công nghệ tuần hoàn khép kín (RAS) phục vụ phát triển nông nghiệp đô thị thành phố Đà Nẵng.

4. Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật đồng vị để xác định nguồn gốc và miền bổ cập nước khoáng nóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dọc đới kiến tạo Vu Gia - Thu Bồn phục vụ sử dụng bền vững tài nguyên nước khoáng nóng.

5. Nghiên cứu phương án khai thác nguồn nước sông Vu Gia ở thượng lưu hệ thống đập dâng An Trạch và nguồn nước sông Thu Bồn để cấp nước cho thành phố Đà Nẵng.

6. Xây dựng quy trình thử nghiệm sản xuất mẫu nước tiểu giả định ứng dụng trong nội kiểm tra chất lượng xét nghiệm tổng phân tích 10 thông số nước tiểu.

7. Nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát hiện phình mạch não trên phim chụp cắt lớp vi tính mạch máu não.

8. Nghiên cứu mô hình chăm sóc sức khoẻ tâm thần tại các trường Trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

9. Đánh giá hiện trạng và xây dựng tài liệu tổ chức hoạt động hỗ trợ vận động cho trẻ em khuyết tật tại thành phố Đà Nẵng.

10. Nghiên cứu thiết lập hệ thống quản lý phục dựng, tôn tạo và phát huy giá trị di sản kiến trúc và cảnh quan làng cổ ở đồng bằng huyện Hoà Vang nhằm đảm bảo phát triển gắn với giữ gìn bản sắc của cộng đồng.

11. Giải pháp nâng cao năng lực của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Đà Nẵng về lĩnh vực chứng nhận hệ thống quản lý nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp.

12. Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý năng lực và chất lượng phòng xét nghiệm y tế theo tiêu chuẩn ISO 15189:2022 kết hợp Phương pháp quản lý tinh gọn LEAN để nâng cao năng suất chất lượng cho các phòng xét nghiệm thuộc tổ chức, doanh nghiệp y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

13. Xây dựng mô hình nâng cao năng suất, chất lượng dựa trên việc áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn quốc tế (ISO 9001/ ISO 14001/ ISO 22000, HACCP...) kết hợp phương pháp quản lý Lean Six Sigma và xây dựng mô hình áp dụng hệ thống quản lý an toàn sức khoẻ nghề nghiệp theo Tiêu chuẩn quốc tế ISO 45001 trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Thành phần và số lượng hồ sơ: chi tiết tại thông báo 2.Chu tri Thanh pho 17628_VB Den 926 98 21062024 kem file_0001.pdf

Địa điểm và thời gian nộp hồ sơ tuyển chọn:

Hồ sơ được nhận trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng, tầng 22 Trung tâm Hành chính - Số 24 Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Thời gian nhận hồ sơ: Từ 7 giờ 30, thứ Hai ngày 17 tháng 6 năm 2024 đến 17 giờ 30, thứ Sáu ngày 16 tháng 8 năm 2024. Thời điểm nộp hồ sơ được tính là thời gian ghi ở dấu Bưu điện thành phố Đà Nẵng (trường hợp gửi qua bưu điện) hoặc dấu “đến” của Văn thư Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (trường hợp gửi trực tiếp)

Thông tin liên hệ: Phòng Quản lý khoa học, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng (điện thoại: 0236.3830215, email:qlkh-skhcn@danang.gov.vn)

Phòng KH&HTQT kính thông báo để Quý Thầy/ Cô biết thông tin và gửi hồ sơ tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố năm 2024.

Trân trọng!