DHKT

Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2024

27/06/2024
Phòng Khoa học & HTQT kính gửi Thông báo tuyển sinh đi học tại Mông Cổ diện Hiệp định năm 2024 theo Thông báo số 763/TB-BGDĐT ngày 20/06/2024 của Bộ GD&ĐT, thông tin như sau: 

1. Số lượng học bổng, trình độ đào tạo và ngành học
Chính phủ Mông Cổ cấp 05 học bổng dài hạn cho du học sinh việt Nam để đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.
2. Thời gian đào tạo
  • Chương trình đại học: 04 năm học
  • Chương trình thạc sĩ: 02 năm học
  • Chương trình tiến sĩ: từ 03 đến 04 năm
(Không kể 01 năm học dự bị tiếng Mông Cổ nếu chưa biết tiếng Mông Cổ)
3. Chế độ học bổng
Chính phủ Mông Cổ tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí và cấp học bổng hằng tháng theo quy định của phía Mông Cổ. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và một lượt về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa, bảo hiểm y tế và cấp bù sinh hoạt phí hằng tháng theo chế độ hiện hành đối với du học sinh học bổng Hiệp định tại Mông Cổ
4. Thời hạn nhận hồ sơ: trước ngày 25/7/2024 (tính theo dấu bưu điện và thời gian hoàn thành đăng ký online)

Thông tin chi tiết về đối tượng, điều kiện và hồ sơ dự tuyển xem tại: https://www.udn.vn/tin-tuc-khac/chi-tiet/thong-bao-tuyen-sinh-di-hoc-tai-mong-co-dien-hiep-dinh-nam-2024-1