DHKT

V/v góp ý dự thảo “Định hướng hoạt động KH, CN và ĐMST giai đoạn 2025-2030 của Bộ GD&ĐT”

26/06/2024

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Triển khai Công văn số 2985/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc góp ý dự thảo “Định hướng hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2025-2030 của Bộ Giáo dục và Đào tạo” (gọi tắt là Định hướng), Phòng KH&HTQT xin gửi đến Quý Thầy/ Cô thông tin liên quan đến việc góp ý như sau:

-         Dự thảo Định hướng và công văn chi tiết: tại link sau 2. Gop y Du thao Doi moi sang tao cua Bo 17588_VB Den 910 2985 20062024_0001.pdf;

-         Mẫu góp ý: chi tiết tại link sau Góp ý dự thảo Định hướng.docx;

-         Thời hạn nhận góp ý: trước ngày 30/6/2024.

Vậy, Quý Thầy/ Cô có góp ý cho dự thảo Định hướng, vui lòng gửi bản mềm góp ý đến Phòng KH&HTQT qua email khoahoc@due.edu.vn. Phòng KH&HTQT sẽ tổng hợp các góp ý và gửi đến Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

Trân trọng cảm ơn!

P. KH&HTQT.