DHKT

Góp ý Dự thảo thông tư quy định về quản lý Đề tài KHCN cấp bộ của Bộ GD&ĐT

28/06/2024

Kính gửi Quý giảng viên, nghiên cứu viên Nhà trường. 

Đại học Đà Nẵng đã chuyển đến các đơn vị Công văn số 3044/BGDĐT- KHCNMT về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định về quản lý đề tài KHCN cấp bộ của Bộ GĐĐT. Phòng KH&HTQT kính gửi Quý Giảng viên, Nghiên cứu viên Nhà trường các văn bản liên quan và kính đề nghị Quý Thầy Cô đọc và gửi góp ý Dự thảo này về email khoahoc@due.edu.vn.

- Dự thảo Quy định mới về quản lý Đề tài cấp Bộ: 2024-06-29 DU THAO TT QUYDINH DETAI CAPBO

- CV3044 của Bộ Giáo dục và Đào tạo: 3044BGDDTKHCNMTsigned-3450668.pdf

- Thời hạn nhận góp ý Dự thảo: trước 17h ngày 28 tháng 06 năm 2024 (Thứ Sáu) về địa chỉ email: khoahoc@due.edu.vn

Trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô.

P.KH&HTQT