DHKT

Thông báo về Chương Trình Học Hè Quốc Tế ISSBA 2024 của Đại học Babes-Bolyai (Rumani)

24/06/2024
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo chương trình Học hè Quốc tế ISSBA 2024 do Đại học Babes-Bolyai (Rumani) tổ chức. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: 15 - 19 tháng 7 năm 2024

2. Hình thức: Trực tuyến

3. Nội dung chương trình

- Track 1: Các Vấn đề Hiện tại trong Quản lý và Marketing
- Track 2: Tài chính Doanh nghiệp, Báo cáo và Truyền thông
Lợi ích khi tham gia
- Tham gia các khóa học kinh doanh và nhận tài liệu học tập
- Nhận chứng chỉ hoàn thành khóa học với 2 tín chỉ ECTS

4. Học phí

- 200 Euros/track
- Đặc biệt: Sinh viên trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng được miễn học phí

5. Đăng ký 

- Hạn chót đăng ký: 10 tháng 7 năm 2024
- Thông tin chi tiết về chương trình và form đăng ký tại đây
Lưu ý: Số lượng tối đa cho 1 track là 30 sinh viên

Liên hệ
- Assoc. Prof. Ovidiu Bordean
Email: ovidiu.bordean@econ.ubbcluj.ro