DHKT

Gia hạn đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 – Đợt 1 và 2

20/06/2024

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

            Trường Đại học Kinh tế thông báo gia hạn đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 – Đợt 1 và 2 dành cho sinh viên đại học chính quy từ khóa 47K trở về sau đến 10h00 ngày 26/06/2024.

            Quy trình đăng ký phúc khảo và một số lưu ý: xem tại đây

            Trân trọng.