DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam lần thứ 4 (CLSCM-2024)

01/07/2024
Kính gửi Quý Thầy/Cô

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Ngoại thương và Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) phối hợp đồng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia về Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng Việt Nam lần thứ 4 (CLSCM-2024) với chủ đề “Phát triển kinh tế và thu hút đầu tư với chuỗi cung ứng thông minh, bền vững”, Phòng Khoa học & HTQT kính gửi đến Quý Thầy/Cô thư mời viết bài cho Hội thảo nói trên. Nội dung cụ thể như sau:
1. MỤC ĐÍCH CỦA HỘI THẢO
 • Tạo diễn đàn tư vấn/phản biện và hoạch định chính sách về phát triển dịch vụ và thu hút đầu tư trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng thông minh, bền vững;
 • Cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định chính sách, giải pháp phát triển dịch vụ logistics và chuỗi cung ứng thông minh, bền vững làm động lực cho phát triển kinh tế và thu hút đầu tư;
 • Nâng cao năng lực nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ vào logistics và quản lý chuỗi cung ứng;
 • Tạo cơ hội giao lưu, kết nối, hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm giữa các học giả, các nhà nghiên cứu, các nhà hoạch định và thực thi chính sách, các nhà quản trị doanh nghiệp về các vấn đề liên quan đến phát triển và thu hút đầu tư vào chuỗi cung ứng thông minh và bền vững.
 2. CÁC CHỦ ĐỀ CỦA HỘI THẢO
 • Phát triển các phương thức vận tải an toàn, thân thiện môi trường
 • Chuyển đổi số và tích công nghệ trong logistics và quản lý chuỗi cung ứng
 • Chuỗi cung ứng bền vững và thông minh với lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Đẩy mạnh kết nối và phát triển bền vững để tăng cường thu hút đầu tư trong lĩnh vực logistics và chuỗi cung ứng
 • Phát triển nguồn nhân lực logistics và quản lý chuỗi cung ứng thích ứng bối cảnh mới của nền kinh tế quốc tế.
 • Nâng cao năng lực hội nhập quốc tế và tham gia chuỗi giá trị toàn cầu cho doanh nghiệp Việt Nam.
 • Nâng cao chất lượng, hiệu quả dịch vụ logistics đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế.
 • Hoàn thiện quản lý nhà nước về logistics để tăng sức cạnh tranh và thu hút đầu tư.
 • Các chủ đề khác liên quan đến chuỗi cung ứng thông minh, bền vững.
 3. CƠ HỘI CÔNG BỐ KHOA HỌC TRÊN CÁC TẠP CHÍ CÓ UY TÍN
Các bài báo tham gia Hội thảo khoa học quốc gia CLSCM-2024 sau khi được bình duyệt sẽ được đăng trên số đặc biệt của Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải (Journal of Marine Science an Technology, ISSN 1859-316X, được Hội đồng Giáo sư Nhà nước tính 0,75 điểm).
4. ĐƠN VỊ, THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC HỘI THẢO
 • Đơn vị chủ trì Hội thảo: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam
 • Đơn vị phối hợp đồng tổ chức Hội thảo: Trường Đại học Ngoại thương và Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics Việt Nam.
 • Thời gian tổ chức: Ngày 08 tháng 11 năm 2024 (thứ Sáu).
 • Địa điểm: Trường Đại học Hàng hải Việt Nam - Số 484 Lạch Tray, quận  Lê Chân, Thành phố Hải Phòng.
 • Hình thức tổ chức: Hội thảo được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến (chỉ đối với các báo cáo viên khu vực Miền Trung, Miền Nam không thể tham dự trực tiếp).
5. THỂ LỆ BÀI VIẾT VÀ THAM GIA HỘI THẢO
  6. LỆ PHÍ THAM DỰ HỘI THẢO: 1.000.000đ/bài viết
  • Lệ phí tham dự Hội thảo bao gồm: chi phí phản biện bài viết, phí biên tập Tạp chí Khoa học Công nghệ Hàng hải số đặc biệt có chỉ số ISSN (bản mềm), tiệc trà (tea-break), tài liệu phục vụ tại hội thảo và không bao gồm chi phí đi lại, ăn ở, lưu trú trong thời gian của Hội thảo.
  • Thời hạn đăng ký và nộp lệ phí tham dự Hội thảo trước ngày 05/10/2024.
  • Các đại biểu của các đơn vị đồng tổ chức được hỗ trợ 50% phí tham dự.
  7. THÔNG TIN LIÊN LẠC
  Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ:
  PGS.TS. Phạm Tâm Thành, Ban tổ chức Hội thảo (SĐT: 0904.922.923, email: phamtamthanh@vimaru.edu.vn)

  Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Trường Đại học Ngoại thương và Hiệp hội phát triển nhân lực Logistics Việt Nam (VALOMA) trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô, Quý Nhà Khoa học và Quý doanh nghiệp tham dự và viết bài cho Hội thảo.

  Toàn văn C4P CLSCM 2024: tại đây

  Template bài gửi cho Hội thảo: tại đây

  Trân trọng./.