DHKT

Đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần đại học chính quy HK 2 năm học 2023-2024 – Đợt 1 và 2

14/06/2024

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Thực hiện quy định về phúc khảo điểm thi kết thúc học phần của Trường Đại học Kinh tế, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tổ chức đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ 2 năm học 2023-2024 – Đợt 1 và 2 dành cho sinh viên đại học chính quy, cụ thể như sau:

1. Thời gian đăng ký

- Đối với nhóm sinh viên từ khóa 46K trở về trước: Từ 14h00 ngày 14/06/2024  đến 10h00 ngày 18/06/2024.

Lưu ý: Trường hợp sinh viên đăng ký xét công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm học 2023-2024 đồng thời có đăng ký phúc khảo điểm thi kết thúc học phần sẽ không được xét tốt nghiệp trong đợt này và được chuyển sang xét tốt nghiệp trong đợt tiếp theo.

- Đối với nhóm sinh viên còn lại: Từ 14h00 ngày 14/06/2024 đến 10h00 ngày 21/06/2024.

2. Quy trình đăng ký

Sinh viên có yêu cầu phúc khảo điểm cần thực hiện đăng ký phúc khảo điểm trực tuyến theo các bước sau:

Bước 1. Đăng nhập vào website của Trường http://due.udn.vn/, tại trang Sinh viên chọn mục Phúc khảo điểm thi.

Bước 2. Đăng ký học phần cần phúc khảo điểm thi và nhập vào lý do phúc khảo.

Bước 3. Hệ thống sẽ liệt kê danh sách các học phần đề nghị phúc khảo điểm thi, sinh viên cần kiểm tra và xác nhận các học phần đăng ký phúc khảo điểm trước khi hết hạn đăng ký phúc khảo.

3. Lưu ý

Việc tổ chức phúc khảo điểm thi kết thúc học phần được thực hiện cho các học phần thi theo hình thức tự luận; trắc nghiệm; kết hợp tự luận, trắc nghiệm; thi thực hành trên máy tính.

Đề nghị phúc khảo điểm chỉ được xem là hợp lệ khi sinh viên hoàn thành việc đăng ký phúc khảo điểm trên website của Trường theo thời hạn đã thông báo.

Nhà trường chỉ tiến hành phúc khảo điểm đối với những đề nghị phúc khảo có lý do chính đáng.

Trân trọng.