DHKT

Thông báo tuyển sinh hệ VLVH trình độ đại học đợt 3 năm 2023 tại Trường Đại học Kinh tế

14/11/2023

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng thông báo tuyển sinh vừa làm vừa học, liên thông vừa làm vừa học trình độ đại học tại Trường Đại học Kinh tế đợt III năm 2023 với các thông tin như sau:

I. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH, NGÀNH VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO

1. Chỉ tiêu tuyển sinh và ngành đào tạo:


TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Kế toán

7340301

60

2

Luật

7380101

60

3

Quản lý nhà nước

7310205

60

4

Quản trị kinh doanh

7340101

60

Tổng

240

2. Thời gian đào tạo toàn khóa: Nhà trường đào tạo theo hệ thống tín chỉ, thời gian đào tạo dự kiến cho mỗi hình thức như sau:

- VLVH trình độ đại học (VB1): 5 năm

- Liên thông từ trung cấp lên đại học hệ VLVH: 3 năm

- Liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ VLVH : 2 - 2,5 năm

- Liên thông đào tạo trình độ đại học hệ VLVH đối với người đã có bằng đại học trở lên (VB2): 2 - 2,5 năm

3. Hình thức học: Học ngoài giờ hành chính. Lịch học sẽ được thông báo cụ thể sau khi nhập học.

4. Văn bằng tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp trình độ đại học sẽ được nhận bằng Cử nhân do Trường Đại học Kinh tế cấp.

II. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

1. Đối tượng tuyển sinh

1.1. VLVH trình độ đại học (văn bằng thứ 1)

Những người đã tốt nghiệp chương trình trung học phổ thông (THPT) của Việt Nam theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (TC) (trong đó người tốt nghiệp trình độ TC chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam.

1.2. Liên thông VLVH

Đối tượng tuyển sinh là người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp (TC) và bằng tốt nghiệp THPT; người có bằng tốt nghiệp trình độ TC nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành; người có bằng tốt nghiệp trình độ cao đẳng (CĐ) trở lên.

2. Chính sách ưu tiên

Những người thuộc diện chính sách được hưởng chế độ ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh hiện hành.

III. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Nhà trường sử dụng phương thức xét tuyển trong tuyển sinh hệ vừa làm vừa học trình độ đại học, cụ thể như sau:

1.  Đào tạo vừa làm vừa học trình độ ĐH (văn bằng thứ nhất):

- Sử dụng kết quả học tập THPT, BTVH: xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT, BTVH lớp 12 của thí sinh. Tổ hợp các môn dùng để xét tuyển tương ứng với tổ hợp các môn xét tuyển vào các ngành ĐH trong năm và do Nhà trường qui định cho từng ngành đào tạo.

- A00: Toán, Vật lý, Hóa học.

- A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh.

- D01: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

2. Đào tạo liên thông trình độ ĐH cho người đã có bằng TC, CĐ: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc trung cấp, cao đẳng của thí sinh.

3. Đào tạo liên thông cho người đã có bằng tốt nghiệp trình độ ĐH trở lên (văn bằng thứ hai):

Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc đại học ngành thứ nhất của thí sinh.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

- Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu);

- Bản sao học bạ THPT;

- Bản sao bảng điểm văn bằng 1 (thí sinh dự tuyển liên thông đại học);

- Bảng điểm học tập trình độ trung cấp, cao đẳng (thí sinh dự tuyển đào tạo liên thông);

- Bản sao bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT; TC, CĐ, ĐH (tùy theo đối tượng thí sinh dự tuyển);

- Minh chứng đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành đối với người tốt nghiệp trung cấp chưa có bằng THPT;

- Bản sao Giấy chứng nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Bản sao Giấy khai sinh;

Lưu ý:

- Trường hợp thí sinh trúng tuyển vào ngành có số lượng không đủ mở lớp như quy định, Nhà trường sẽ tổ chức cho thí sinh chọn các ngành khác hoặc bảo lưu kết quả tuyển sinh;

- Hồ sơ đã nộp không hoàn trả lại.

V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ, LỆ PHÍ

1. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng. Địa chỉ: 71 Ngũ Hành Sơn - TP Đà Nẵng.

2. Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 15/12/2023.

3. Lệ phí xét tuyển: Nhà trường không thu lệ phí xét tuyển.

VI. THỜI GIAN XÉT TUYỂN

Thời gian xét tuyển: dự kiến sau 2 tuần kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ.

Chi tiết liên hệ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, website: http://due.udn.vn, điện thoại liên hệ: (0236) 3950 110./.

 

TT

Ngành đào tạo

Mã ngành

Chỉ tiêu

1

Kế toán

7340301

60

2

Luật

7380101

60

3

Quản lý nhà nước

7310205

60

4

Quản trị kinh doanh

7340101

60

Tổng

240