DHKT

Thông báo chương trình học Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên Cuối khóa

07/11/2023

           Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2023-2024, Nhà trường triển khai học Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên Cuối khóa, dành cho sinh viên khóa 46K.

            Địa điểm: Hội trường A, Trường Đại học Kinh tế

            Nhóm học và lịch học, sinh viên xem tại đây

            Trân trọng.