DHKT

Thông báo DS SV đề nghị xét miễn học và công nhận điểm/tín chỉ các HP tiếng Anh trong CTĐT

27/10/2023

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy.

 

Thực hiện thông báo v/v xét miễn học và công nhận điểm/tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo trong Học kỳ 1 năm học 2023-2024, Phòng Đào tạo đã nhận được hồ sơ đề nghị của sinh viên. Đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin trong danh sách. Các trường hợp ghi chú "GXN" cần nộp bản sao chứng chỉ hợp lệ về P. Đào tạo để được xem xét. 


Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi về Phòng Đào tạo (cô Trang (khoá 46K về trước) hoặc cô Thảo (khoá 47K về sau)) qua SĐT: 0236.3950110 trước 16h00 ngày 30/10/2023. Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ tiến hành các thủ tục xét miễn học và công nhận điểm/tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo theo quy định.


Trân trọng!


Danh sách khoá 46K về trước: xem tại đây

Danh sách khoá 47K về sau: xem tại đây