DHKT

Thư mời tham dự Hội nghị trái phiếu riêng lẻ tại Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng

18/10/2023

Kính gửi Quý Thầy Cô và các em sinh viên.

Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN phối hợp với Trung tâm nghiên cứu và đào tạo chứng khoán, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (SRTC) tổ chức "Hội nghị trái phiếu riêng lẻ" tại Thành phố Đà Nẵng, cụ thể:

- Thời gian: 9h00 ngày 20 tháng 10 năm 2023 (Thứ Sáu)

- Địa điểm: Hội trường E, Trường Đại học Kinh tế 

- Chương trình và tài liệu Hội thảo: QR code dưới đây hoặc tại đây.

Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô và các em sinh viên quan tâm đăng ký tham dự Hội nghị qua email: khoahoc@due.edu.vn trước 17h ngày 18/10/2023. 

Phòng KH&HTQT đã nhận được đăng ký của Khoa Tài chính và Khoa Ngân hàng. 

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Thầy Cô và các em sinh viên tại Hội nghị.

P.KH&HTQT

p/s: QR code tài liệu của Hội nghị