DHKT

Thông báo lịch tập huấn lớp tiếng Anh ngắn hạn iGroup_ English Central

18/10/2023
Kính gửi Quý Thầy Cô, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN.
Phòng Khoa học và HTQT xin gửi đến Quý Thầy Cô, sinh viên DUE đã đăng ký khóa học tiếng anh ngắn hạn của Igroup & English Central như sau:
1. Lịch kiểm tra trình độ tiếng anh đầu vào để xếp lớp (Level test): trước 12h ngày 17/10/2023
Dựa trên kết quả level test này, iGroup & English Central có thể xếp lớp học phù hợp với học viên. 

2. Trả kết quả level test (kiểm tra đầu vào cá nhân) cho Phòng KH&HTQT tổng hợp trước 12h ngày 17/10/2023
Kính đề nghị Quý Thầy Cô và sinh viên DUE thông báo lại kết quả kiểm tra đầu vào tại google form này trước 12h00 ngày 17/10/2023 (Thứ Ba) để được xếp lớp học tương ứng với trình độ. 
Trường hợp Thầy Cô và các em sinh viên không thể thực hiện bài kiểm tra đầu vào thì vui lòng ghi kết quả là "Beginner" vào mục Kết quả.

3. Lịch tập huấn account học tiếng Anh dành cho học viên DUE
Thời gian: 15h ngày 18/10/2023 (Thứ Tư)

Địa chỉ zoom meeting: https://zoom.us/j/98785122023?pwd=VGFTcHBwSUZLOTI4VGJCejdmUzFQQT09#success (Meeting ID: 987 8512 2023 - Passcode: 123456)

Tài liệu tập huấn Học tiếng Anh cùng English Central (tiếng việt):  https://docs.google.com/presentation/d/1swNB75E3gnEe0ZHBMKN019QexgpVtTylbRLiMop83MY/edit#slide=id.p1

Trân trọng cảm ơn Quý Thầy Cô và các em sinh viên.
P.KH&HTQT