DHKT

Hội thảo quốc gia "Tài chính cho phát triển bền vững": Chương trình và kỷ yếu Hội thảo

21/09/2023

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Nhằm tạo diễn đàn khoa học cho các nhà nghiên cứu, chuyên gia kinh tế và các nhà quản lý giao lưu và trao đổi quan điểm, Trường Đại học Tài chính - Marketing phối hợp với Viện chiến lược và chính sách tài chính (Bộ Tài chính), Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN và Trường Kinh tế - ĐH Cần Thơ tổ chức Hội thảo quốc gia với chủ đề " Tài chính cho phát triển bền vững" với các thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian: Thứ sáu, ngày 22/9/2023 

- Địa điểm: Trường Đại học Tài chính - Marketing, 27 Tân Mỹ, Tân Thuận Tây, Quận 7, Tp HCM.

- Chương trình và Kỷ yếu Hội thảo: tại link này.

- Thông tin liên hệ của BTC Hội thảo: TS Trần Thị Kim Oanh, 0355 848405, kimoanh@ufm.edu.vn

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT