DHKT

Thông báo về việc xếp lớp học phần tiếng Anh sinh viên 49K hệ chính quy

20/09/2023

Kính gửi: Sinh viên các lớp hệ chính quy 49K

Hiện nay, Nhà trường đã công bố kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa đối với sinh viên 49K. Căn cứ trên kết quả thi và chứng chỉ tiếng Anh của sinh viên, Nhà trường sẽ thực hiện xếp lớp tiếng Anh cho sinh viên theo qui định (http://due.udn.vn/vi-vn/thongbao/thongbaochitiet/id/14200/cid/470). 

* Đối với các sinh viên được xếp vào lớp “Dự bị”: sinh viên phải có kế hoạch tự học tập các lớp tiếng Anh dự bị để đạt trình độ tiếng Anh tương đương với bậc 1 theo KNLNN Việt Nam. Nhà trường sẽ tiến hành xếp lớp cho sinh viên học các lớp tiếng Anh A2 và B1 theo lộ trình học (bắt đầu từ English Elementary 1) từ học kỳ 2 của năm học thứ 1.

* Đối với các sinh viên được bố trí học các lớp tiếng Anh B1, bắt đầu từ học phần English Communication 1: Sinh viên được phép hủy học phần để tự học, thi để có chứng chỉ tiếng Anh đạt bậc 3 trở lên theo KNLNNVN để được miễn các lớp tiếng Anh B1. Để hủy học phần, sinh viên hoàn thành Đơn đề nghị hủy học phần”, có chữ ký của Giảng viên chủ nhiệm và nộp về Phòng Đào tạo trước 15h00 ngày 21/09/2023 (Thứ Năm). Sinh viên cần theo dõi thời khóa biểu cá nhân để kiểm tra việc hủy học phần của mình. Chậm nhất là 1 tuần trước khi bắt đầu học kỳ 1 của năm học thứ 2, sinh viên phải nộp chứng chỉ tiếng Anh tương đương từ bậc 3 trở lên theo KNLNN Việt Nam để đề nghị Nhà trường xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo. Sau thời gian trên, nếu sinh viên không nộp chứng chỉ theo quy định, Nhà trường sẽ tiến hành xếp lớp tiếng Anh B1 (bắt đầu từ học phần English Communication 1) từ học kỳ 1 của năm học thứ 2.

Danh sách xếp lớp tiếng Anh 49K: xem tại đây

Bảng tham chiếu các chứng chỉ tiếng Anh được dùng để xét miễn học và công nhận tín chỉ các HP tiếng Anh trong CTĐT: xem tại đây.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ Phòng Đào tạo (02363.950110 – Cô Thảo) để được hướng dẫn, giải quyết.

Trân trọng!