DHKT

Diễn đàn kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2023: Điểm cầu trực tuyến tại Trường Đại học Kinh tế đã sẵn sàng

18/09/2023

Ủy ban Kinh tế của Quốc hội và Ban Kinh tế trung ương cùng các Đơn vị phối hợp tổ chức Diễn đàn kinh tế -xã hội năm 2023 (VSEP 2023) vào ngày 19/9/2023 (Thứ ba) tại Hà Nội. Diễn đàn được tổ chức dưới hình thức hybrid: trực tiếp tại Trung tâm hội nghị quốc gia Hà Nội và trực tuyến tại điểm cầu các Trường đại học ba miền Bắc-Trung-Nam. Trường Đại học Kinh tế- ĐHĐN là điểm cầu trực tuyến tại Miền Trung. Thông tin cụ thể như sau
- Thời gian tổ chức Diễn đàn: 8h00-17h30 ngày 19/09/2023 (Thứ Ba)
- Địa điểm tổ chức điểm cầu truyền hình trực tuyến: Hội trường H304, Trường Đại học Kinh tế.
- Chương trình VSEP 2023: https://bit.ly/3rf8j1H
Trân trọng kính thông báo.
Phòng KH&HTQT