DHKT

Học bổng "Sinh viên - Ươm mầm cho những ước mơ 2023" do Ngân hàng Sacombank tài trợ

12/09/2023

1. Thông tin học bổng

Số lượng: 5 suất và giá trị mỗi suất là 10 triệu đồng và 01 balo.

2. Phân bổ số lượng: Mỗi Khoa giới thiệu 01 sinh viên đề cử nhận học bổng.

3. Tiêu chuẩn bắt buộc khi xét chọn sinh viên:

Sinh viên (SV) hệ chính quy thuộc các Khối ngành Kinh tế;

Có kết quả học tập trung bình năm học 2022-2023 từ 2.5/04 trở lên;

Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (gia đình khó khăn, mồ côi, neo đơn có nguy cơ phải nghỉ học, gia đình không có khả năng lo cho ăn học hoặc bản thân SV có sức khỏe yếu nhưng vẫn có ý chí vượt lên số phận);

Chưa nhận học bổng của bất kỳ tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị bên ngoài Trường tài trợ trong năm 2023.

4. Quy trình thực hiện

SV nộp hồ sơ trực tiếp về Khoa để được xét duyệt. Hạn cuối SV nộp hồ sơ về Khoa là ngày 15/09/2023 và hồ sơ phải đầy đủ như sau:

Bảng điểm học tập năm học 2022-2023 (có đóng dấu);

Giấy chứng nhận hoàn cảnh khó khăn (Sổ Hộ nghèo/Cận nghèo, Giấy xác nhận gia đình khó khăn, Bệnh án của SV hoặc các minh chứng khác);

Giấy khen/Giấy chứng nhận/Chứng chỉ nếu có (giải thưởng các cấp, thành tích Nghiên cứu khoa học, chứng nhận tham gia Hoạt động xã hội, chứng chỉ tiếng Anh…) mà SV đạt được trong thời gian học đại học (nếu có).