DHKT

Thông báo DS SV đề nghị xét miễn học và công nhận tín chỉ các HP tiếng Anh trong CTĐT (Khoá 47K & 48K_Đợt 1)

12/09/2023

Kính gửi: Sinh viên các lớp Hệ chính quy các khoá 47K và 48K.

 

Thực hiện công tác xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo cho sinh viên khóa 47K & 48K, Phòng Đào tạo thông báo danh sách sinh viên được xét miễn học và công nhận tín chỉ các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo. Phòng Đào tạo kính đề nghị sinh viên kiểm tra lại thông tin trong danh sách (DSSV Khoá 47KDSSV Khoá 48K)

Lưu ý: Các sinh viên chưa nộp bản cứng hồ sơ/chứng chỉ về Phòng Đào tạo sẽ không được xét. 

Mọi thắc mắc vui lòng phản hồi về Phòng Đào tạo (cô Thảo - 0236.3950110) trước 11h00 ngày 14/09/2023. Sau thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ tiến hành các thủ tục xét miễn học và công nhận điểm các học phần tiếng Anh trong chương trình đào tạo theo quy định.

 

Trân trọng!