DHKT

Thông báo điều chỉnh phòng học Giảng đường D ngày 09/09/2023

07/09/2023

Kính gửi: - Sinh viên các lớp hệ chính quy;

- Các đơn vị trong trường

Để phục vụ công tác tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa dành cho sinh viên đại học hệ chính quy khóa 49, Nhà trường kính thông báo đến Quý Thầy Cô, sinh viên các lớp được bố trí giảng dạy, học tập tại Giảng đường D trong ngày 09/9/2023 tạm thời điều chỉnh đến phòng học khác. Xem chi tiết thay đổi phòng học tại đây.

Phòng Đào tạo kính thông báo đến Quý Thầy Cô, sinh viên các lớp liên quan được biết và cùng phối hợp thực hiện. 

Trân trọng!