DHKT

Chương trình định hướng Tân sinh viên khóa 49K và Tuần Sinh hoạt công dân - Sinh viên Đầu khóa

13/09/2023

Nhà trường thông báo Kế hoạch Chương trình định hướng và Tuần sinh hoạt công dân - Sinh viên dành cho Tân sinh viên khóa 49K, tuyển sinh năm 2023, sinh viên xem nhóm học và lịch học tại đây: Chương trình đinh hướng và Tuần SHCD

Sinh viên xem danh sách học chi tiết tại đây: https://bom.so/Tan-SV 

Link học online B-4 (Student'S skill for effective learning) và B-5 (Great first-year student's experiences), Link học Buổi B-4 và B-5

Trân trọng.