DHKT

Hướng dẫn đăng ký sinh hoạt Nhóm đọc năm học 2023-2024

05/09/2023
Kính gửi Quý Thầy Cô.
Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế kính gửi Quý Thầy Cô quy trình đăng ký sinh hoạt Nhóm đọc của Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN năm học 2023-2024 với các nội dung như sau:
1. Quý Thầy/Cô gửi đăng ký Nhóm đọc trên lịch tuần DUE (theo Mẫu tại đây: https://bit.ly/3R5sOZ6) về Phòng Khoa học & HTQT qua email "khoahoc@due.edu.vn" trước 10h thứ 6 hàng tuần; Phòng KH&HTQT chịu trách nhiệm book phòng sinh hoạt Nhóm đọc và đăng ký lịch tuần DUE & thông báo trên website DUE theo quy định. Sau thời gian trên, Quý Thầy Cô gửi đăng ký lịch tuần trực tiếp đến email của Phòng Tổ chức - Hành chính và cc Phòng Khoa học và HTQT.
2. Quý Thầy/Cô điền thông tin Nhóm đọc vào Form đăng ký trực tuyến này (để lưu thông tin): https://forms.gle/sTQCHVLMBopQNSUs5

Quý Thầy Cô vui lòng hoàn thành 02 bước trên để buổi sinh hoạt Nhóm đọc được tổ chức thành công.

3. Các báo cáo viên kê khai thông tin sinh hoạt Nhóm đọc tại website: khoahoc.due.udn.vn (kèm minh chứng bản mềm: lịch tuần, biên bản sinh hoạt Nhóm đọc có xác nhận của Đơn vị chủ trì) trong vòng 30 ngày, tính từ ngày báo cáo sinh hoạt Nhóm đọc.

Thông tin liên lạc:

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

P.H302, Khu Nhà đa năng, Trường ĐHKT

SĐT: 0236-3954243, Email: khoahoc@due.edu.vn

Website: due.udn.vn/nghiencuukhoahoc

Các thông báo về Nhóm đọc _DUE được cập nhật tại địa chỉ: http://due.udn.vn/vi-vn/nghiencuukhoahoc/nghiencuukhoahocds/cid/2539
Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý Thầy Cô.
P. Khoa học và HTQT