DHKT

Tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa - Khóa tuyển sinh năm 2023 (Khóa 49K)

29/08/2023

Kính gửi: Sinh viên đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2023.

Nhằm đánh giá năng lực tiếng Anh của sinh viên đại học chính quy khóa tuyển sinh năm 2023 (Khóa 49K) làm căn cứ xét miễn học, công nhận tín chỉ và xếp lớp các học phần tiếng Anh, Trường Đại học Kinh tế tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu khóa theo kế hoạch cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia dự thi

Tất cả sinh viên đại học hệ chính quy khóa tuyển sinh năm 2023 (Khóa 49K) của Trường Đại học Kinh tế, trừ các sinh viên thuộc diện được miễn kiểm tra do đã có chứng chỉ tiếng Anh theo quy định.

2. Đề thi, thang điểm chấm thi

Đề thi đảm bảo đánh giá tương đối chuẩn xác năng lực ngoại ngữ tại thời điểm dự thi của sinh viên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề thi gồm Nghe hiểu: 25 câu; Ngữ pháp thực hành và đọc hiểu: 40 câu; Kiến thức đàm thoại: 20 câu; Kỹ năng viết: 07 câu chuyển đổi câu và 08 câu viết lại câu, giữ nguyên nghĩa.

Thang điểm chấm thi sau khi quy đổi là 159 điểm.

3. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên giấy.

4. Thời gian thi, địa điểm thi

Ngày thi: 9/9/2023. Giờ thi: 07h30, 09h30 và 14h00.

Địa điểm thi: Trường Đại học Kinh tế, 71 Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

Lịch thi và danh sách thi chính thức sẽ được công bố tại địa chỉ https://tinyurl.com/TADK-DUE vào ngày 8/9/2023. Sinh viên theo dõi thông báo và tham gia dự thi đúng lịch.

5. Yêu cầu đối với sinh viên dự thi

- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước giờ thi 15 phút.

- Sinh viên phải mang theo căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác có ảnh để xuất trình cho cán bộ coi thi.

- Sinh viên chuẩn bị bút chì đen, tẩy và bút mực (không sử dụng màu mực đỏ) để tham gia dự thi.

  6. Kết quả thi

Kết quả thi sẽ được công bố tại địa chỉ https://tinyurl.com/TADK-DUE vào ngày 25/9/2023.

Mọi vướng mắc liên quan đến kỳ thi, sinh viên liên hệ Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, số điện thoại 0236 3959 003 hoặc 0236 3221 037 để được hỗ trợ.

Trân trọng.