DHKT

Kết quả phúc khảo điểm thi KTHP đại học chính quy học kỳ hè năm học 2022-2023

28/08/2023

Kính gửi: Sinh viên đại học hệ chính quy.

Hiện tại, Nhà trường đã hoàn thành phúc khảo điểm thi kết thúc học phần học kỳ hè năm học 2022-2023. Sinh viên xem kết quả phúc khảo tại đây:

Danh sách bài thi có điều chỉnh điểm sau khi chấm phúc khảo (Danh sách này chỉ liệt kê các trường hợp có điều chỉnh điểm, sinh viên xem kết quả chi tiết bằng cách đăng nhập vào trang http://due.udn.vn/, chọn mục Sinh viên --> Tra cứu kết quả phúc khảo điểm thi).

Danh sách bài thi không điều chỉnh điểm sau khi chấm phúc khảo.

Trân trọng.