DHKT

Workshop Đổi mới sáng tạo trong trường đại học: Chiến lược chuyển đổi số và phát triển mô hình đại học mở

17/08/2023

Kính gửi Quý Thầy Cô.

Workshop "Đổi mới sáng tạo trong trường đại học: Chiến lược chuyển đổi số và phát triển mô hình đại học mở" do Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC) phối hợp với Đại học Đà Nẵng & Trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN tổ chức, với các thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian khai mạc: 8h00 ngày 17/8/2023 (Thứ Năm)

- Địa điểm: Phòng H304, Nhà đa năng, Trường Đại học Kinh tế

- Chương trình Workshop: tại đây

- Thành phần tham dự: Giảng viên, cán bộ ĐHĐN theo giấy mời.

Trân trọng kính thông báo.

P.KH&HTQT