DHKT

Chuyến thăm và làm việc của PGS. TS. Markus Taussig từ Rutgers University, Hoa Kỳ trong khuôn khổ dự án PHER

18/04/2023
Từ ngày 24 - 28/04/2023, Trường Đại học Kinh tế sẽ đón tiếp PGS. TS. Markus Taussig đến làm việc tại Nhà trường với nhiều hoạt động trao đổi học thuật như:
- Thảo luận cùng Khoa Kinh doanh Quốc tế, Khoa Quản trị Kinh doanh về các cơ hội hợp tác và các dự án nghiên cứu
- Chuyên đề học thuật với chủ đề: "Survey design and implementation of randomized controlled trials (RCTs)
- Chuyên đề học thuật với chủ đề: " Vietnam Provincial Competitiveness Index and opportunities for research development"
Đặc biệt, trong khoản thời gian từ ngày 26 - 28/4/2023 tại phòng làm việc dành cho giáo sư nước ngoài (H806) thầy sẽ có khoảng thời gian riêng để trò chuyện trực tiếp các giảng viên trẻ (nghiên cứu sinh) và những nhà nghiên cứu khác có nhu cầu để hỗ trợ viết đề cương nghiên cứu hoặc trao đổi hợp tác nghiên cứu cùng mình.

Phòng KH&HTQT kính gửi thông tin chuyến công tác của PGS. TS. Markus Taussig và trân trọng kính mời Quý Thầy Cô có quan tâm đến tham dự các hoạt động trao đổi học thuật.