DHKT

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế ICYREB 2023

15/08/2023
Kính gửi Quý Thầy/ Cô,


Phòng KH&HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/ Cô giảng viên trẻ (không quá 40 tuổi tính đến năm 2023) tham gia viết bài cho Hội thảo Khoa học quốc tế các nhà khoa học trẻ khối Kinh tế và Kinh doanh 2023 (ICYREB 2023) do Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, Học viện Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Đại học Ngoại thương, Trường Đại học Thương mại, Học viện Tài chính, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQG Hà Nội, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Đà Nẵng, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Huế, Trường Đại học Kinh tế Luật - ĐHQG Tp. HCM đồng tổ chức. Hội thảo năm nay được đăng cai tổ chức bởi Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.
Thời hạn gửi bài: trước ngày 15/8/2023
Thời gian tổ chức dự kiến: 27/10/2023
Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, cơ sở B
                             279 Nguyễn Tri Phương, Q.10, Tp. Hồ Chí Minh

Ngôn ngữ trình bày: tiếng Việt hoặc tiếng Anh

Trân trọng cảm ơn!
P. KH&HTQT