DHKT

Thư mời tham dự Hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng"

08/10/2021
Kính gửi Quý Thầy/Cô

Phòng Khoa học & HTQT trân trọng kính mời Quý Thầy/Cô tham dự Hội thảo "Thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng" với các nội dung cụ thể như sau:
Thời gian: 8h00-11h30 ngày 12/10/2021 (Thứ Ba)
Địa điểm: Họp trực tuyến. Ban tổ chức hội thảo sẽ gửi thông tin về ID và Password để Quý thầy/cô tham gia vào phòng họp trực tuyến (ZOOM) trước 17h30 ngày 11/10/2021.

Quý thầy/cô vui lòng đăng ký tham dự theo link sau trước 17h00 ngày 10/10/2021

Toàn văn thông báo vui lòng xem tại đây

 

Trân trọng!