DHKT

[Hỗ trợ truyền thông] Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Thương mại và phân phối” lần thứ 3 năm 2022 (CODI-2022)

06/10/2021

Kính gửi Quý Thầy/ Cô,

Phòng KH&HTQT kính chuyển đến Quý Thầy/ Cô Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế “Thương mại và phân phối” lần thứ 3 năm 2022 (CODI-2022) do Trường Đại học Thương mại, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum và Trường Đại học Quy Nhơn phối hợp tổ chức với các thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian tổ chức: dự kiến giữa tháng 2 năm 2020
  • Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Thương mại
  • Ngôn ngữ: tiếng Việt hoặc tiếng Anh
  • Thời hạn gửi bài: trước ngày 08/11/2021
  • Địa chỉ nhận bài viết: bài viết gửi qua email khoahoc@tmu.edu.vn
  • Lệ phí đăng kỷ yếu Hội thảo: 1.000.000đ/ bài viết
  • Thông tin liên hệ: Ban thư ký Hội thảo ThS. Đinh Thị Việt Hà – Phòng Quản lý Khoa học, Trường Đại học Thương mại, ĐT: 0936.399.288

Thông tin chi tiết, kính mời Quý Thầy/ Cô xem tại Thư mời viết bài tại đây.


Trân trọng!

P. KH&HTQT.